WELKE ONDERSTEUNING BIEDEN WE?

• Zelfstandig wonen
• In groep wonen, met of zonder permanente begeleiding
• schoolvervangende dagopvang
• schoolaanvullende dagopvang
• speelpleinwerking
• arbeidsmatige activiteiten
• belevingsactiviteiten
• Mobiel: bij jouw thuis
• Ambulant: bij ons
• Begeleid werken
• Arbeidsmatige activiteiten
Zoek je een leuke activiteit in je vrije uren?
Voorbeelden:
- speeldagen
- belevingsactiviteiten: wandelen, knutselen, …
- muziek, kunst en cultuur
Samenwerking met
• kleuterschool BKO
• lagere school BLO
• secundaire school BuSO
• volwassenenonderwijs

Tauzorg zorgt voor een oplossing op maat voor alle personen met een beperking.

ONZE DOELGROEP

Alle personen met een beperking:
• Personen met een verstandelijke met bijkomende problematieken
  zoals gedrags- en emotionele stoornissen, medische problematiek,
  motorische beperking, psychische problematiek.
• Doven en slechthorenden
• Blinden en slechtzienden
• Personen met ASS, Autisme Spectrum Stoornis
• Personen met NAH, Niet-Aangeboren Hersenletsel
• Normaalbegaafde personen met bijkomende beperkingen

ONZE MISSIE EN VISIE

Wij geloven dat jongeren en volwassenen met een beperking een plaats hebben in de samenleving. Wij geloven dat mensen met een beperking zelf invulling kunnen geven aan hun dromen, verlangens, aan hun levenskeuzes. Hierbij vertrekken we van de mogelijkheden van elkeen.

Tauzorg is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de Kempen. Wij ondersteunen jongeren en volwassenen met een beperking bij hun zelfontplooiing en kiezen radicaal voor kwaliteit van leven. Onze zorg is op maat, flexibel, gericht op het individu en heeft respect voor de eigenheid van een ieder.

In concreto kan dit betekenen meebouwen aan een warme thuis, ontmoetingsplaats zijn voor dagactiviteiten, ondersteuning bij het dagelijks leven en werken, begeleiding bij buitenshuis activiteiten, … kortom, ondersteuning bij het leiden van haar/zijn eigen leven

WAAROM KIEZEN VOOR TAUZORG?


OPTIMALE ONDERSTEUNING
30% Complete (success)
VERZAMELING KENNIS EN EXPERTISE
25% Complete (warning)
REGIONALE ZORG
20% Complete (danger)
MAATWERK
15% Complete (danger)

Optimale ondersteuning door verenigde krachten.

Elke organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan, maar samen willen we de volledige waaier van dienstverlening aanbieden die mensen met een beperking en hun netwerk nodig kunnen hebben.

Een grote verzameling aan kennis en expertise.

Naast individuele zorg wordt ook kennis ontwikkeld en wordt er vorming en bijscholing gegeven, vooral aan begeleiders van cliënten.

Regionale zorg Zuiderkempen

Samen versterken we het netwerk rond de cliënt en bieden we zorg in de eigen regio.

Onze regio:
Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lier, Lille, Meerhout, Mol, Nijlen, Olen, Retie, Vorselaar, Westerlo.

Met een provinciale werking voor minderjarigen.

Voor de doelgroep Doven en Slechthorenden komen wij in het ganse arrondissement Turnhout.

Wij bieden de beste oplossing op uw maat.

Je kan met al je vragen over wonen, werken, leren, vrije tijd, kortom over leven met een beperking, terecht bij één van de organisaties. Wij zorgen ervoor dat jouw vraag op de juiste plaats terechtkomt in één van de 4 organisaties. Of, als dit nuttig is, in een samenwerking tussen de organisaties.

Een voorbeeld: Jan heeft een verstandelijke beperking. Hij woont zelfstandig en wordt begeleid door OpWeg. Jan doet een zware val en wordt een tijdje opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft nu extra hulp nodig. De Schakel kan tijdelijk opvang en verblijf bieden in een groepswoning.

NEEM CONTACT MET ONS

Contacteer 1 van de 4 organisaties. Ons overkoepelend intaketeam zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Aanmelden kan u met ons aanmeldformulier .

vzw De Schakel

Schakelveld 20
2490 Balen
www.vzwdeschakel.be

Annemie Smolders
T: 014 81 37 56
annemie.smolders@vzwdeschakel.be

vzw Den Brand

Spoorwegstraat 27
2400 Mol
Schoolstraat 50
2200 Herentals
www.denbrand.be

Aurora Verlinden
T: 014 34 70 40
aurora.verlinden@denbrand.be

vzw MPI Oosterlo

Eindhoutseweg 25
2440 Geel
www.mpi-oosterlo.be

Annelies Vandepaer
T: 014 86 11 40
annelies.vandepaer@mpi-oosterlo.be

vzw OpWeg

Markgravenstraat 75
2200 Herentals
www.vzwopweg.be

Isabelle Moons
T: 014 23 18 80
isabellemoons@vzwopweg.be